Accessibility: Skip TopNav

| Source: AB „Grigeo“


AB „Grigeo“ gavo pranešimą apie valdybos nario sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedus).

Tomas Jozonis
Generalinis direktorius
+370 5 243 58 01

Priedas


Attachments

Pranesimas apie vadovu sandorius