Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. februar 2024

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer) Gjennomsnittpris (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK)
04.10.23 219 025 62,91 13 779 542
05.10.23 206 336 62,22 12 838 639
06.10.23 597 642 61,33 36 654 460
09.10.23 149 216 60,73 9 062 291
10.10.23 100 000 61,89 6 188 920
Tidligere transaksjoner 1 820 018    
       
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet 3 092 237 63,69 196 933 876

I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 15 096 878 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 18 189 115 egne aksjer, tilsvarende 0,9% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen
Head of Investor Relations
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *